Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem

Drodzy Uczniowie - Ferie Zimowe - od 4.01.2021 - 17.01.2021

Propozycje i opinie Rodziców.

Formularz.

Proszę o przesłanie Formularza na adres borzymka@wp.pl

Opinie i propozycje Państwa będa umieszczone następnego dnia na stronie szkoły.

Administrator strony Dorota Borzymowska.


  

 

 

 

Formularz wypełniony przez Rodzica dziecka - anonimowy:

 

 

 

 

 

 

 

  1. Co podoba mi się w szkole?

 

 

 

-nauczyciele są obiektywni w ocenie mego dziecka, przekazują mi wyczerpującą informację, pomagają wskazując możliwości rozwiązania problemu,

 

- darzę zaufaniem nauczycieli jako osoby uczące moje dziecko

- dużo wycieczek,

- dużo wymagają – dzieci nie mają problemu w innych szkołach,

-wychowawcy wywiązują się ze swoich obowiązków – dłuższa nieobecność

dziecka w szkole od razu jest interwencja nauczyciela,

- moje dziecko zawsze może liczyć na pomoc nauczyciela w razie problemów,

- bardzo dobra opieka na wycieczkach,

 

 

 

 

 2. Słabe strony szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

- nauczyciele w rozmowie ze mną koncentrują się przeważnie na negatywnych stronach mego dziecka, pomijając pozytywne,

- brak dostosowania do współczesnych zainteresowań dzieci – tanecznych, baletowych, aerobiku,

tańca towarzyskiego dla uczniów i również rodziców.

 

 

 

 

 

 3. Moje propozycje.

 

 - Szkoła gimnazjalna w Czarnem Dolnem, sala gimnastyczna od razu przy szkole, połączyć obie szkoły salą gimnastyczną.

 

4. Czy jest Pan(i) zadowolony(a) ze szkoły, do której uczęszcza dziecko?

 

- Tak jestem zadowolona ze szkoły do której uczęszcza moje dziecko, najchętniej nie posyłałabym dziecka do gimnazjum w Gardei – chciałabym aby szkoła gimnazjalna była w Czarnem Dolnem.

 

5. Czego oczekuje Pani od szkoły?

 

6. Jakie Państwa zdaniem nasza szkoła ma wady i zalety.

 

 

 

 

Librus - Synergia
Programowanie