Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem

Drodzy Uczniowie - Ferie Zimowe - od 4.01.2021 - 17.01.2021

BRD - karta rowerowa

BRD - karta rowerowa


 

O uzyskanie Karty Rowerowej może ubiegać się każdy, kto ukończył 10 lat.


 

Przed przystąpieniem do egzaminów na Kartę Rowerową należy:  uzupełnić arkusz zaliczeń, rodzice (opiekunowie) i wychowawca swoimi podpisami wyrażają zgodę na przystąpienie do egzaminów na kartę.
Dostarczyć nauczycielowi techniki 1 aktualne zdjęcie legitymacyjne.


 

KARTĘ ROWEROWĄ WYDAJE DYREKTOR SZKOŁY

 

 

 

Zasady uzyskania karty rowerowej

 

  1. Znajomość zasad ruchu drogowego
  2. Umiejętność jazdy rowerem
  3. Uzyskanie pozytywnego wyniku ze sprawdzianu kwalifikacji ucznia ubiegającego się o kartę rowerową (potwierdzone w ARKUSZU ZALICZEŃ UCZNIA)
  4. Złożenie wypełnionego ARKUSZA ZALICZEŃ UCZNIA do Dyrektora Szkoły.

 


Egzamin jest dwuetapowy: test teoretyczny i egzamin praktyczny.

 

 

 

Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:

 

  • przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,
  • jazda do przodu po prostej i łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. "ósemka")
  • jazda po wyznaczonym torze,
  • prawidłowe hamowanie i zatrzymanie pojazdu w wyznaczonych miejscach,
  • właściwe reagowanie na znaki  i sygnały drogowe.

 

 znaki

 

Pliki do pobrania


 

Librus - Synergia
Programowanie