Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem

Drodzy Uczniowie - Ferie Zimowe - od 4.01.2021 - 17.01.2021

Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY

 

 

„(...) wychowanie ucznia: kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych, szanującego narodową kulturę i tradycje; zapewnienie wychowankom wysokiego poziomu nauczania, rozwijanie talentów  i zainteresowań dzieci, wspieranie rodziców w procesie wychowania".

 


             WIZJA SZKOŁY - pragniemy aby nasz absolwent:


 

 • Znał swoje mocne i słabe strony i potrafił nad nimi pracować.

 • Umiał przyswajać wiedzę, zastosować ją w praktyce i samodzielnie zdobywać informacje.

 • Potrafił swoją wiedzę przekazać innym.

 • Umiejętnie komunikował się z otoczeniem.

 • Był odpowiedzialny za swoje czyny i słowa.

 • Umiejętnie dokonywał samooceny i kierował swoimi potrzebami.

 • Dbał o własne zdrowie.

 • Potrafił rozwiązywać konflikty, zawierać kompromisy i wyciągać wnioski.

 • Dążył do osiągania sukcesu.

 • Umiejętnie funkcjonował w społeczeństwie, był komunikatywny i asertywny.

 • Posługiwał się w zakresie podstawowym językiem obcym (angielskim).

 • Był przygotowany do następnego etapu nauki.

 

Librus - Synergia
Programowanie