Szkoła Podstawowa im.Papieża Jana Pawła II w Czarnem Dolnem

Drodzy Uczniowie - Ferie Zimowe - od 4.01.2021 - 17.01.2021

Patron szkoły

a1.jpg [300x377]

 

NADANIE IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZARNEM DOLNEM 

 

 

     Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Czarnem Dolnem podjęła Uchwałę (Uchwała Nr 3/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r.)w sprawie nadania szkole imienia Papieża Jana Pawła II.

 

Nadanie imienia zaplanowano na październik 2008 roku w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża.

Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się na 18 października 2008 roku.

         Uczniowie, Rada Pedagogiczna oraz Rodzice w zdecydowanej większości wyrazili wolę, aby szkoła nosiła imię tego wielkiego Polaka. W maju 2006 roku wśród uczniów i rodziców zostały przeprowadzone badania ankietowe. Biorąc pod uwagę wolę uczniów i rodziców Rada Pedagogiczna w dniu 27 czerwca 2006 roku podjęła Uchwałę o nadanie imieni Szkole Podtawowej w Czarnem Dolnem im. Papieża Jana Pawła II.

            Rada Gminy w Gardei podjęła Uchwałę  (Uchwała Nr XVII/103/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 roku) w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Czarnem Dolnem imienia Papieża Jana Pawła II.

Pełna nazwa Szkoły Podstawowej brzmi:

,,SZKOŁA PODSTAWOWA W CZARNEM DOLNEM IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II"

Przyjmując za patrona tak wielkiego Polaka, uważamy, że Jan Paweł II to postać, która dla uczniów i nauczycieli będzie doskonałym przewodnikiem w dążeniu do wiedzy, prawdy i miłości. Był jednym z niewielu na świecie ludzi uważanych powszechnie za autorytet moralny. Chcemy, aby nasi uczniowie w trudnych czasach niestabilności norm etycznych, mogli zawsze powołać się na kogoś, kto nie zgadzał się na zastąpienie dobra egoizmem i nienawiścią.

W maju 2008 roku dyrekcja szkoły powołała komitet organizacyjny złożony z nauczycieli SP, mający na celu przygotowanie uroczystego nadania imienia. Każdy zespół rozpoczął aktywną pracę w wyznaczonym dla siebie zakresie.

 

 

 

 

 
Miejsce pamięci - tablica pamiątkowa
 
oraz obraz Jana Pawła II
 
 
 obraz20135.jpg [300x225]
 
 
obraz20133.jpg [300x225] 
 
 
Sztandar Szkoły Podstawowej
im.Papieża Jana Pawła II
w Czarnem Dolnem

 sztandar.jpg

 

 

 

Gablota pamiątkowa ze sztandarem szkoły

 

 

obraz20136.jpg [300x225] 

 

 

 

   

Librus - Synergia
Programowanie